Saturday, June 6, 2009

Proverbs 14:29

"Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang pang-unawa, ngunit siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan.

Proverbs 14:29

No comments:

Post a Comment